Skoči na sadržaj
Početna » Blog » Karakteristike postupka medijacije

Karakteristike postupka medijacije

Postupak medijacije je HITAN i okvirno vreme u kom se zavši je u proseku do 60 dana, a neretko i posle 1 do par seseija. U postupku se odmah fokusira na srž konflikta i iznalaženje rešenja koje je u interesu za obe strane.

POVERLJIVOST postupka se ogleda u tome da se svi podaci, informacije, predlozi, izjave, dokazi i sl, koji su izneti u postupku smatraju poverljivim, osim ako se strane nisu drugačije dogovorile. Sam postupak je takav da je isključena javnost, za razliku od sudskog koji je po pravilu javan.

Obavezu čuvanja tajne svih podataka iznetih u postupku medijacije imaju kako stranke, tako i njihovi zastupnici i punomoćnici, kao i medijatori i svi ostali koji su na bilo koji način učestvovali u postupku.

DOBROVOLJNOST postupka medijacije znači da se on može pokrenuti samo ako su stranke izričito saglasne u tome, potpisuje se sporazum o pokretanju postupka izmedju stranaka i medijatora.

Sledstveno tome, svaka strana može odustati od učešća u postupku u bilo kojoj fazi do zaključenja sporazuma. Isto tako, medijator može obustaviti postupak, ako proceni da njegovo dalje vođenje nije celishodno.

Medijator mora biti NEUTRALAN I NEPRISTRASAN, njegov izbor mora biti prihvaćen od svih stranaka u postupku, a on sam mora izneti sve činjenice koje bi eventualno mogle uticati na njegovu nepristrasnost i neutralnost u postupku za te određene stranke i za taj određeni postupak.

Lista licenciranih medijatora se vodi pri Ministarstvu pravde Republike Srbije.

TROŠKOVI postupka medijacije su transparentni i propisani su tarifnikom od strane države. S obzirom na to da je sam postupak hitan i brz, troškovi su manji i do 60% u odnosu na sudske troškove za istu vrstu spora.

Zakon o sudskim takstama u čl. 9, predviđa da se stranke koje su započele sudski postupak oslobađaju od plaćanja sudskih taksi ukoliko se parnični postupak okonča, do dana zaključenja prvog ročišta za glavnu raspravu, posredovanjem- medijacijom.