Skoči na sadržaj
Kancelarija za posredovanje u rešavanju sporova u Subotici

Medijator
Olga Marinkov Bajić

definicija

Šta je medijacija?

Medijacija je alternativni način rešavanja sporova, u kojem treće nezavisno, neutralno i nepristrasno lice, posrednik – medijator, pomaže stranama u sukobu da dođu do uzajamno prihvatljivog rešenja. Medijaciji se može pristupiti pre i u toku sudskog postupka, kao i u toku postupka po pravnim lekovima ili u toku izvršnog postupka.

medijacija

Oblasti medijabilnih sporova

Privredni sporovi

Radni sporovi i mobing

Brakorazvodni sporovi

Sporovi u poljoprivredi

Potrošački sporovi

Sporovi u turizmu

Sporovi u osiguranju

Sporovi vezani za vršnjačko nasilje

Sporovi vezani za intelektualnu svojinu

korisni linkovi

Sve o medijaciji

ZAKONSKA REGULATIVA

referenca

Šta kažu naši klijenti

5/5
Vrlo ljubazni i efikasni. Pomogli su mi da za kratko vreme rešim spor sa bankom oko kredita. Drago mi je što sam poslušala njihov besplatan savet i nisam ulazila u sudski spor koji verovatno ne bi bio skoro okončan.
SNEŽANA JOSIMOVIĆ
5/5
Nakon neuspešne reklamacije robe obratio sam se Kancelariji za posredovanje u rešavanju sporova i oni su u kratkom roku uspeli da se dogovore sa prodavcem, dobio sam nov proizvod. Veoma sam zadovaljan njihovom uslugom.
MILORAD ILIĆ
5/5
Imala sam problem sa turističkom agencijom. Nisam dobila aranžman koji sam uplatila. Uz pomoć medijatorke Olge Marinkov Bajić problem je rešen. Sve preporuke.
tamara đukić

Naš moto je profesionalizam i posvećenost!

blog

Poslednji članak

medijacijaautomobing

Mobing i medijacija

Mobing ili zlostavljanje na radu je u našem pravu regulisano Zakonom o sprečavanju zlostavljanja na radu (Sl. Glasnik RS br. 36/2010) i Pravilnikom o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa…
basplatan savet

Imate nerešen spor? Potražite pomoć stručnjaka